Sprawdź jakie są najpopularniejsze owoce i warzywa tej jesieni

Kantar monitoruje konsumpcję wszystkich najpopularniejszych gatunków owoców i warzyw. Najpopularniejszymi owocami jagodowymi listopada są borówka i malina. Najpopularniejszymi owocami listopada są jabłka, gruszki i śliwki. Najpopularniejszymi warzywami w październiku były pomidory, cebula i ogórki. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” – oddający jakość diety Polaków – przyjął w listopadzie wartość 45,1 pkt., czyli był na niskim poziomie. Wskazuje to na niedostatecznie mały udział warzyw i owoców w diecie statystycznego Polaka.

Badanie zrealizowano w dniach 12-17 listopada 2021 r., na reprezentatywnej próbie 1009 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady bezpośrednie w domach respondentów (CAPI).
Kantar pyta respondentów o częstotliwość spożywania ok. 20 gatunków owoców i warzyw w ostatnim tygodniu i o spożywanie warzyw, owoców i ich przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym badanie.

Konsumpcja owoców

Najpopularniejszym owocem w listopadzie były jabłka, które w tygodniu poprzedzającym badanie spożywało dziewięciu na dziesięciu Polaków (90%). Jabłka jedzone są najczęściej. 10% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 18% 4-5 razy w tygodniu.

Na drugim miejscu wśród polskich owoców znalazły się gruszki, które jadło 51% badanych. Spożycie gruszek jest wyższe niż przed rokiem (o 9 p.p.).

Ponad jedna trzecia (37%) Polaków na początku listopada jadła śliwki. To więcej niż przed rokiem (o 4. p.p.).

Konsumpcja warzyw

Najpopularniejszym warzywem w listopadzie były pomidory, których konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie deklaruje 93% Polaków.

Na drugim i trzecim miejscu wśród warzyw znalazły się cebula i ogórki, które jadło odpowiednio 90% oraz 86% badanych.

Konsumpcja marchwi, pomidorów, a także ogórków, cebuli i papryki jest wysoka przez cały rok, a obserwowane wahania sezonowe niewielkie. To ulubione warzywa Polaków, które dostępne i jedzone są niezależnie od sezonu.

Spożywanie owoców i warzyw podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek. 74% respondentów deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast 62% na kolację. Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 52% Polaków, natomiast na przekąskę 48%. Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (40%).

Najbardziej wartościowym pod względem zawartości warzyw i owoców posiłkiem Polaków jest obiad. W przypadku 46% badanych co najmniej w połowie składa się z warzyw i owoców.

Respondenci najczęściej deklarują spożywanie jedynie warzyw i owoców w przekąskach (17%).

Najrzadziej (25%) co najmniej połowę posiłku stanowiły warzywa i owoce w przypadku kolacji.

Wczoraj na talerzu

Jedynie 17% Polaków odżywiało się w listopadzie zgodnie z zaleceniami dietetyków dotyczącymi spożywania właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku zalecany poziom.

Mniej niż jedna trzecia (30%) badanych odżywiała się nieco gorzej, ale warzywa i owoce są składnikiem większości posiłków i zdarza się, choć zbyt rzadko, że stanowią ich połowę.

53% Polaków ma dietę zbyt ubogą w warzywa i owoce, przy czym u 36% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 17% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a nawet nie jadło ich wcale.

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjął w listopadzie wartość 45,5 pkt., czyli był na niskim poziomie. Wskazuje to na niedostateczny udział warzyw i owoców w diecie przeciętnego Polaka.

W porównaniu do października wskaźnik ten zmalał o 1,4 pkt.

Wskaźnik powstaje na podstawie odpowiedzi na dwa pytania: Czy warzywa i owoce były obecne w wszystkich posiłkach? Czy warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę spożywanej żywności?

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

ZOBACZ TAKŻE:

„Czarne złoto” to najsmaczniejsze na świecie lekarstwo

Fot. ma charakter poglądowy. Źródło: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw 

WieleLiter.pl