Sprawdź czego wstydzimy się najbardziej

Fundacja Nienieodpowiedzialni od lat przygląda się temu, jak grzechy główne „pracują” w odniesieniu do spraw społecznych, biznesowych czy środowiskowych. Podejmowany był temat chciwości, pychy, lenistwa, nieumiarkowania, gniewu czy zazdrości. W tym roku Fundacja przyjrzała się nieczystości, która jest pojęciem wielowymiarowym. I jak się okazuje, nie takim prostym w interpretacji Polaków. Dlaczego?

Nieczystość jest pojęciem odnoszącym się do wielu obszarów ludzkiego życia. Można na nią spojrzeć w kontekście religijnym, seksualnym, ale nie tylko. Jak na nieczystość patrzą Polacy i z czym ją kojarzą?

– Nieczystość jest bardzo obszernym pojęciem, a pojawiające się skojarzenia z tym słowem można pogrupować w trzy obszary. Po pierwsze kojarzy się ona z brudem, bałaganem i niechlujstwem – czyli czymś fizycznym, co daje namacalne dowody świadczące o nieczystości. Drugi obszar skojarzeń wiąże nieczystość ze sferą seksualną i grzechem, i tu pojawiały się takie skojarzenia jak cudzołóstwo, zdrada, seks i seks pozamałżeński. Trzeci obszar skojarzeń dotyczy nieuczciwych zachowań, np. oszustwo czy kłamstwo – wymienia prof. dr hab. Dominika Maison, autorka badania pt. „Nieczystość i wstyd oczami Polaków”, które zostało przeprowadzone na zlecenie Fundacji Nienieodpowiedzialnych.

Jakie zachowania wydają się Polakom najbardziej nieczyste, wręcz nieetyczne?

Jak wynika z badania „Nieczystość i wstyd oczami Polaków” na pierwszym miejscu nieczyste wydaje nam się wyrzucanie śmieci do lasu. Takiego zdania jest 74% badanych, jednak tylko 12% osób przyznaje się, że kiedykolwiek tak postąpiła. Za zachowania nieczyste w odniesieniu do konsumentów Polacy uznają to, że firma świadomie wprowadza klienta w błąd (66%). Podium nieczystych zachowań zamyka fakt, że 65% Polaków uważa, że podawanie przez media fałszywych lub niesprawdzonych informacji jest zdecydowanie złe. Najwięcej też osób ma poczucie, że przynajmniej raz na jakiś czas doświadcza tego typu sytuacji.

– To, co zaskakuje w wynikach badań to fakt, iż zaobserwowano znaczące różnice w postrzeganiu nieczystości czy nieetyczności różnych zachowań w zależności od wieku. Osoby młodsze (do 34 lat) w dużo mniejszym stopniu odbierają różne działania jako nieetycznie niż osoby powyżej 55 lat. Starsi oceniają zdecydowanie negatywnie wiele zachowań, którym młodsi dają pełne przyzwolenie – podkreśla prof. dr hab. Dominika Maison, analizując wyniki badania pt. „Nieczystość i wstyd oczami Polaków”.

– Dla wielu firm kończą się czasy, w których mogły one sobie pozwolić na nieuczciwe praktyki wobec klientów. Stanowisko konsumentów oraz zatrudnianych jest coraz dobitniej wyrażane, a ich głos słyszany. Wprowadzanie ludzi, konsumentów w błąd było jedynie sporadycznym zdarzeniem. Dziś w wielu branżach bywa to powodem do dumy osób odpowiadających za wyniki sprzedażowe, choć powinno być powodem do wstydu – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG i pomysłodawca Fundacji Nienieodpowiedzialnych.

Nieczystość a wstyd

Projektując badania dotyczące nieczystości, naturalnym wydało się spojrzenie na to zagadnienie także w zestawieniu ze wstydem. Możemy zakładać, że konsekwencją nieczystych zachowań jest wstyd. Czy rzeczywiście tak jest? Najwięcej respondentów uważa, że powodem do wstydu jest: wyrzucanie śmieci do lasu (88%), nieoddanie pieniędzy pożyczonych od kogoś znajomego (87%), ale także podawanie fałszywych informacji przez media (85%). Powodem do wstydu zestawianym z życiem zawodowym jest nieuczciwe wynagradzanie pracowników przez firmy (86%).

Jakie nieczyste zachowania są powodem do wstydu?

Co ciekawe Polacy częściej odczuwają wstyd za kogoś niż za siebie. Jeśli już się wstydzimy, to częściej w wyniku działań innych osób, z którymi się nie zgadzamy lub które uważamy za niewłaściwe. W szczególności dotyczy to działań osób, których nie znamy bezpośrednio, np. przedstawicieli władz państwowych, administracji publicznej lub innych Polaków. Najmniej jako powody do wstydu uznawane są przez badanych: ściąganie na egzaminie, praca „na czarno”, czy jazda komunikacją miejską „na gapę”.

ZOBACZ TAKŻE:

Ale wstyd! Śmieci z lasu wypełniłyby 730 wagonów pociągu towarowego

O badaniu: Celem badania „Nieczystość i wstyd oczami Polaków” było zrozumienie postaw oraz zachowań Polaków związanych z nieczystością oraz wstydem. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Fundacji NNO przez firmę badawczą Maison&Partners w październiku 2021 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej dorosłych Polaków N=1109 (reprezentatywność ze względu na: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania). Badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu badawczym Ariadna. Fot. główna ma charakter poglądowy. Źródło newseria.pl/biuro-prasowe.

WieleLiter.pl