Wygrałeś w Lotto? Sprawdź ile masz czasu i jak odebrać pieniądze

Prawdopodobieństwo wygranej w  Lotto nie jest zbyt duże, ale jednak jest sporo szczęśliwców, którym udało się już wygrać znaczne sumy pieniędzy. Co zrobić, gdy staniemy się jedną z takich osób? Jak bezpiecznie odebrać wygraną w Lotto?

Grałeś w serwisie internetowym LOTTO?

W przypadku wygranej online drogą elektroniczną otrzymasz powiadomienie, a informacje o wygranej zapiszą się na Twoim Koncie Gracza.

  • Każda wygrana niższa niż 2280 zł jest automatycznie przypisywana do Twojego Konta Gracza.
  • Po wygrane w wysokości równej i wyższej niż 2280 zł należy zgłosić się wraz z aktualnym dowodem osobistym (paszport nie będzie honorowany) do jednego z 17 Oddziałów Totalizatora Sportowego. Przed wizytą w kasie oddziału Totalizatora Sportowego należy upewnić się, że dane podane w procesie rejestracji online, w szczególności numer rachunku bankowego podany do wypłaty i numer dowodu osobistego, są aktualne. Wygrana nie zostanie wypłacona jeżeli dane na Koncie Gracza nie będą zgodne z okazanym dowodem osobistym.

Grałeś w dowolnym punkcie sprzedaży LOTTO na terenie Polski?

Wygraną z kuponu wydrukowanego przez terminal odbierzesz w punkcie Lotto lub w Oddziale Totalizatora Sportowego po okazaniu oryginału kuponu, który jest jedynym dowodem udziału w grze.

  • W punktach LOTTO odbierzesz wszystkie wygrane poniżej 2280 złotych
  • W kasach Oddziałów Totalizatora Sportowego odbierzesz wygrane każdej wysokości.

Jeżeli chcesz odebrać wygraną w wysokości co najmniej 2280 złotych udając się do jednego z 17 Oddziałów Totalizatora Sportowego zabierz ze sobą aktualny dowód osobisty lub paszport. Wygrana będzie podlegać ewidencji.

Sprawdź adresy Oddziałów Totalizatora Sportowego tutaj.

Ważne! Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10% podatek. Dla Twojej wygody jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego. 

Kiedy odebrać wygraną?

Gra Kiedy mogę odebrać wygraną
Lotto i Lotto Plus W okresie do 60 dni od dnia następującego po dniu losowania.
Mini Lotto W okresie do 60 dni od dnia następującego po dniu losowania.
Multi Multi i Multi Multi Plus Od dnia losowania oraz przez 60 dni od dnia następującego po dniu losowania z zastrzeżeniem niżej wymienionych wygranych, które wypłacane są przez 60 dni począwszy od dnia następującego po dniu losowania:

  1. Wygrane za trafienie 10 z 10, 9 z 10, 9 z 9, 8 z 8, 7 z 7 typowanych liczb w Multi Multi.
  2. Wygrane za trafienie 10 z 10, 9 z 10, 9 z 9, 8 z 9, 8 z 8, 7 z 7 typowanych liczb w Multi Multi Plus.
Keno Od dnia losowania oraz przez 30 dni od dnia następującego po dniu losowania z zastrzeżeniem wygranych za trafienie 10 z 10, 9 z 9, 8 z 8 typowanych liczb, które wypłacane są przez 30 dni począwszy od dnia następującego po dniu losowania.
Eurojackpot
  1. Wypłata wygranych I i II stopnia rozpoczyna się w drugim dniu roboczym po upływie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu losowania i odbywa się w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.
  2. Wypłata wygranych od III do XII stopnia rozpoczyna się po ustaleniu przez Totalizator Sportowy wysokości wygranych każdego stopnia i odbywa się w dniu losowania lub w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.
  3. Wypłata wygranych, których wysokość w euro ustalona na podstawie raportu, o którym mowa w § 13 regulaminu gry, jest równa lub wyższa niż 10 000 000 euro rozpoczyna się w terminach określonych w pkt. 1 i 2 i odbywa się w okresie 28 miesięcy od losowania, w którym stwierdzono wygraną.

W Eurojackpot każda wygrana I stopnia oraz wygrane II-XII stopnia, których wartość w euro jest równa lub wyższa niż 10 000 000 euro wypłacane są w euro. Na żądanie grającego wypłata może odbyć się w złotych. Wypłata pozostałych wygranych realizowana jest w polskiej walucie.

Ekstra Pensja i Ekstra Premia W okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.

Wypłata wygranej I stopnia w Ekstra Pensji składa się z pierwszej wypłaty w wysokości 5000 zł płatnej po zgłoszeniu się grającego oraz 239 wypłat po 5000 zł płatnych w kolejnych miesiącach kalendarzowych licząc od następnego miesiąca po odebraniu pierwszej wypłaty, nie później niż ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu. Wygrana zostanie pomniejszona o należny podatek.

Kaskada W okresie do 60 dni liczonym od dnia losowania, a w przypadku wygranej I stopnia w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.
Szybkie 600 W dniu losowania lub w okresie do 30 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania z zastrzeżeniem wygranej I stopnia, która wypłacana jest w okresie do 30 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.

Wypłata wygranej I stopnia składa się z pierwszej wypłaty w wysokości 600 zł płatnej po zgłoszeniu się grającego oraz 51 wypłat po 600 zł płatnych w kolejnych tygodniach kalendarzowych licząc od następnego tygodnia po odebraniu pierwszej wypłaty, nie później niż ostatniego dnia roboczego w danym tygodniu. Wygrana zostanie pomniejszona o należny podatek.

Na Twoje żądanie Totalizator Sportowy może wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez Ciebie wygranej. Jeśli chcesz je otrzymać, po odbiór wygranej zgłoś się do Oddziału Totalizatora Sportowego. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata wygranej.

W przypadku wygranej niższej niż 2280 zł z zakładu lub losu zakupionego online należy zgłosić się po odbiór zaświadczenia do Oddziału Totalizatora Sportowego z dokumentem tożsamości najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata wygranej, tj. wartość wygranej została przypisana do konta gracza.

Szczegółowe informacje o wypłacie wygranych znajdziesz w regulaminach .

ZOBACZ TAKŻE:

Wygrał 206 milionów złotych, sprawdź ile zapłacił podatku

Fot., źródło Lotto.pl