Co robić, gdy deweloper opóźnia realizację inwestycji?

Deweloperzy różnie tłumaczą problemy z terminowością z wydawaniem lokali mieszkalnych. Często powołują się na niekorzystne warunki pogodowe. Warto wówczas pamiętać o możliwości wystąpienia z żądaniem o odszkodowanie za opóźnienie budowy, które jest uprawnieniem nabywcy lokalu mieszkalnego. Nabywcy lokalu przysługują jednak różne możliwości i uprawnienia. Sprawdźcie jakie!

Reklama

Często opóźnienia w budowie leżą po stronie dewelopera. Zgodnie z przepisami tzw. “ustawy deweloperskiej” umowa deweloperska może zawierać określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej. Z istoty tej umowy wynika zatem, że powyższe postanowienia zostają zamieszczane w umowie deweloperskiej wtedy, gdy strony chcą je wprowadzić.

Tak więc, jeśli strony nie zastrzegą kar umownych płatnych przez dewelopera ani nie ustalą wysokości odsetek za opóźnienie w zapłacie przez nabywcę, nie będzie potrzeby zamieszczania w umowie deweloperskiej postanowień, dotyczących tych kwestii.

Od treści uzgodnień stron umowy deweloperskiej zależeć więc będzie, czy pewne postanowienia w niej się znajdą, czy też nie będzie o nich mowy. Gdy w umowie zastrzeżone zostaną kary umowne za opóźnienie w realizacji inwestycji, sytuacja jest dość prosta.

Co w sytuacji, gdy strony wpisały karę umowną, a deweloper opóźni się z realizacją inwestycji? Wówczas nabywca będzie miał możliwość wystąpienia o zasądzenie kary umownej. Zwykle kara umowna jest określona jako kilka procent wartości budowanej nieruchomości.

Co jeśli nie ma kary umownej w umowie deweloperskiej? Pewne uprawnienia będą przysługiwać nabywcy nawet pomimo braku kary umownej w umowie. Wówczas nabywca będzie miał możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, możesz domagać się zwrotu kosztów, które zostały poniesione w związku z opóźnieniem oddania inwestycji. Jakie to będą koszty?

• Koszty wynajmu mieszkania w okresie oczekiwania na odbiór mieszkania.
• Koszty wydłużonego okresu opłacania odsetek od umowy kredytu i innych.
• Utracone korzyści w postaci braku możliwości uzyskania przez nabywcę czynszu najmu jego dotychczasowego mieszkania.
• Utracone zadatki na rzecz ekip remontowych, które wobec zmiany terminu wydania lokalu przez dewelopera nie mogły rozpocząć robót i odstąpiły od umowy.
• Wszystkie inne wynikające z okoliczności danej sprawy.
 
Piotr Stosio – Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych. Jest autorem bloga zadoscuczynienie.com i odszkodowanieoddewelopera.pl. Inne teksty naszego autora znajdziecie TUTAJ.

Reklama