O tym, co może grozić członkowi zarządu spółki z o.o.

W zależności od potrzeb i branży, w której działa dany przedsiębiorca może on wybrać spółkę jawną, partnerską, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną, komandytową i komandytowo-akcyjną. Co roku powstaje wiele nowych, a najpopularniejszą formą pozostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W Polsce istnieje ich nawet kilkaset tysięcy. Pomimo to osoby zostające członkami zarządu spółki z o.o. nie wiedzą często, jaka odpowiedzialność na nich spoczywa.

Reklama

Zarząd jako organ spółki reprezentuje ją i prowadzi jej sprawy – to akurat jest oczywiste. Istotą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że za jej zobowiązania spółka odpowiada jedynie swoim majątkiem, natomiast wspólnicy do wysokości swoich wkładów. Sytuacja może się zmienić, gdy osoba będąca wspólnikiem jest jednocześnie członkiem zarządu spółki. Na podstawie art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

A więc członkowie zarządu mogą odpowiadać własnym, prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki z o.o., gdy ta jest niewypłacalna, a egzekucja wobec majątku spółki okaże się bezskuteczna.
Należy jednak pamiętać, że mimo wykazania bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce odpowiedzialność członka zarządu może zostać uchylona. Sytuacja ta może mieć miejsce w choćby w takich sytuacjach:
– w odpowiednim momencie członkowie zarządu zgłosili wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.,
– niezgłoszenie wniosku, o którym mowa powyżej, nie nastąpiło z winy członków zarządu,
– niezgłoszenie wniosku w odpowiednim czasie nie spowodowało szkody dla wierzycieli.
– zarząd może wykazać istnienie realnego majątku spółki, z którego wierzyciel może się zaspokoić.

Najważniejsza jest więc wiedza, kiedy należy zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość lub likwidację powstaje, kiedy pozwany był członkiem zarządu. Co dzieje się w sytuacji, gdy członkowie zarządu spółki z o.o. zapomną o swoich obowiązkach? Odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o., także te podatkowe. Każdy przypadek odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki należy traktować indywidualnie. Obecnie w polskich sądach toczy się wiele sporów sądowych przeciwko pozwanym członkom zarządów spółek z o.o. za niewypłacalne spółki. Takie procesy są coraz popularniejsze. Warto więc, przyjmując funkcję członka zarządu spółki z o.o. dokładnie zapoznać się z kodeksem spółek handlowych oraz obowiązkami i możliwą odpowiedzialnością.

Piotr Stosio – Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych. Jest autorem bloga zadoscuczynienie.com i odszkodowanieoddewelopera.pl. Inne teksty naszego autora znajdziecie TUTAJ.

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *