Wielka Defilada Niepodległości (fotoreportaż)

Po raz pierwszy na warszawskiej Wisłostradzie przedefilowało ponad dwa tysiące osób – pododdziały piesze Wojska Polskiego i krajów sojuszniczych, grupy rekonstrukcyjne oraz przeleciało ponad sto statków powietrznych. Przejechał też współczesny i historyczny sprzęt wojskowy. A to wszystko w ramach Wielkiej Defilady Niepodległości,  która była kulminacyjnym punktem programu obchodów Święta Wojska Polskiego.

Reklama

Defiladę naziemną rozpoczął przemarsz 16 pododdziałów reprezentacyjnych Rodzajów Sił Zbrojnych i wojskowych uczelni z pocztami sztandarowymi oraz 60 samodzielnych pocztów sztandarowych jednostek Sił Zbrojnych RP. Po nich defilowali żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy z Batalionowej Grupy Bojowej NATO stacjonującej w Orzyszu. Defilada piesza to także pododdziały i poczty sztandarowe organizacji proobronnych, klas mundurowych, Szwadronu Kawalerii WP.

Defiladę pojazdów stworzyło ponad 200 pojazdów kołowych i gąsienicowych, w tym: transportery opancerzone Rosomak, moździerze Rak, armatohaubice Krab, samochody humvee, transportery Stryker, czołgi Abrams, Twardy i Leopard, a także transportery minowania narzutowego Kroton oraz rampa szturmowa i inne.

Z kolei w defiladzie historycznej ponad 900 rekonstruktorów stworzyło szyk historyczny z różnych epok. Około 650 rekonstruktorów pieszych i ok. 260 konnych w pięciu kolumnach marszowych zaprezentowało: wczesne średniowiecze, średniowiecze, wiek XVII, wiek XIX – okres powstań narodowych oraz wiek XX.

W defiladzie lotniczej udział wzięły jednostki Sił Powietrznych i lotnictwa Wojsk Lądowych, a także statki powietrzne naszych sojuszników – m .in. samoloty F22. Nad Warszawą, przelot wzdłuż Wisły w ramach defilady lotniczej wykonało ponad 100 samolotów i śmigłowców. Podczas defilady lotniczej można było zobaczyć w niskim przelocie nad Wisłą m .in. śmigłowce: SW-4 Puszczyk, Mi-2, W-3 Mi-14, Mi-8, Mi-17, Mi-24 oraz samoloty: TS-11 Iskra, PZL-130 Orlik, M-28 Bryza, An-28, C-295M, C-130, M-346, F-16 Jastrząb, G550 i B737.

Więcej www.mon.gov.pl

Defilada lotnicza

Defilada oddziałów pieszych i pojazdów

Defilada – Grupy Rekonstrukcyjne

Fot. Jan Szurek

Reklama