Bijatyka po pijatyce? Sprawdź kiedy należy się odszkodowanie!

Spożywanie alkoholu czasami prowadzi do agresji. A wtedy zdarzają się bójki i pobicia. Coraz częściej polskie sądy przyznają poszkodowanym zadośćuczynienie za pobicie na dyskotece. Zazwyczaj są to kwoty od kilkunastu do nawet 200 tysięcy złotych, choć zdarzyć się mogą znacznie wyższe sumy, gdy obrażenia poszkodowanego są bardzo poważne.

Reklama

Zazwyczaj poszkodowani dochodzą zasądzenia świadczeń od właścicieli klubów i dyskotek, bądź organizatorów imprezy. Podstawę prawną ich roszczeń stanowi art. 415 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Ewentualna wina właścicieli dyskotek polegać może na niedochowaniu należytej staranności. A ta przejawiać może się chociażby w zatrudnieniu nieodpowiedniej, zbyt małej, liczby ochroniarzy. Prowadzący dyskotekę powinien dołożyć bowiem szczególnej ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy.

Ważnym dowodem w tego typu sprawach są nagrania z monitoringu oraz zeznania świadków. Z drugiej strony organizator imprezy może bronić się argumentem zatrudnienia odpowiedniej liczby ochroniarzy.

W jakiej wysokości może być zasadne zadośćuczynienie za pobicie na dyskotece? Każdorazowo kwota ustalana jest w oparciu o okoliczności danej sprawy. Najważniejszy jest zakres obrażeń odniesionych przez poszkodowanego Zazwyczaj są to kwoty od kilkunastu do nawet 200 tysięcy złotych, choć zdarzyć się mogą  znacznie wyższe sumy, gdy obrażenia poszkodowanego są bardzo poważne. Mowa oczywiście wyłącznie o zadośćuczynieniu pieniężnym, do tego dochodzą inne roszczenia odszkodowawcze.

Oczywiście, istnieje możliwość pozwania bezpośrednio sprawcy zdarzenia. A także obu podmiotów, właściciela dyskoteki i sprawcy zdarzenia. Warto pamiętać, że zadośćuczynienie może być zasadne nie tylko pobicie na dyskotece, ale też w każdym innym miejscu. Wówczas jednak odpowiedzialnym będzie raczej tylko sprawca pobicia.

Piotr Stosio – Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych. Jest autorem bloga zadoscuczynienie.com. Inne teksty naszego autora znajdziecie TUTAJ.

Reklama