Ten wyrok otwiera drogę do wytoczenia kolejnych pozwów przeciwko państwu

Coraz większe zagrożenie dla życia Polek i Polaków stanowi smog. Podobno każdego roku z jego powodu umiera kilkadziesiąt tysięcy osób. Jak się okazuje, może być on podstawą do żądania zadośćuczynienia pieniężnego od Skarbu Państwa. Przekonała się o tym aktorka Grażyna Wolszczak, która w ostatnich dniach wygrała spór sądowy o zadośćuczynienie pieniężne za smog. Toczył się on przed jednym z warszawskich sądów.

Reklama

Oczywiście, warto pamiętać, że wyrok nie jest prawomocny, ale niejako otwiera drogę do wytoczenia kolejnych pozwów przeciwko Skarbowi Państwa, choć nie tylko przeciwko niemu. W tej sprawie pozwanym był Skarb Państwa, ale pozew mógłby zostać także złożony przeciwko jednostce samorządu terytorialnego – czyli konkretnej gminie.

Kto może wystąpić o zadośćuczynienie za smog?

Z pewnością nie każdy powinien. W sprawie o naruszenie dóbr osobistych powód powinien wykazać, że doszło do naruszenia jego dóbr osobistych. Aby otrzymać zadośćuczynienie konieczne jest też wykazanie, że doznał odpowiedniej krzywdy. Można to zrobić na wiele sposobów. Bardzo ważny jest dowód z przesłuchania strony procesu.

Przy czym zadośćuczynienie za smog może być zasadne raczej dla osób, które regularnie, codziennie sprawdzają, jaki jest stan powietrza, chodzą w maskach antysmogowych, które przede wszystkim mają problemy ze zdrowiem wskutek jego złego stanu. Oczywiście z pozwem wystąpić będą mogły osoby, które mieszkają w miejscowościach najbardziej narażonych na zanieczyszczenia powietrza.

Zadośćuczynienie za smog

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny.

W rozpoznawanej sprawie Sąd przyznał na rzecz wybranej fundacji kwotę 5 tysięcy złotych. Nie oznacza to jednak, że nie można wystąpić o zasądzenie na swoją rzec zadośćuczynienia. Wydaje się, że w takich sytuacjach uzasadnione mogą być kwoty od dwóch do dziesięciu tysięcych złotych.

Zadośćuczynienie za smog nie jest jedynym możliwym roszczeniem. Zasadne mogą być też koszty leczenia wynikające z zanieczyszczeń powietrza. Pod warunkiem jednak, że udałoby się wykazać związek pomiędzy ich poniesieniem a zaniechaniem Skarbu Państwa. Można też domagać się zwrotu opłaty klimatycznej. A także wszelkich innych roszczeń powiązanych z zanieczyszczeniem powietrza.

Piotr Stosio – Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych. Jest autorem bloga zadoscuczynienie.com i odszkodowanieoddewelopera.pl. Inne teksty naszego autora znajdziecie TUTAJ.

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *