Nierówność płci w IT wstrzymuje rozwój technologii. Branża musi uwzględnić perspektywę kobiet

Mimo że połowę siły roboczej stanową kobiety, w branży technologicznej w Stanach Zjednoczonych zajmują one jedynie około jedną czwartą stanowisk.[1] Kwestii tej przyjrzała się międzynarodowa firma doradcza Kearney, która w opracowanym przez siebie raporcie pokazuje, jak głęboki jest problem nierówności płci w sektorze IT oraz w jaki sposób temu przeciwdziałać. Według ekspertów, takie dysproporcje blokują … Czytaj dalej