Czy wiesz skąd się wzięło Twoje nazwisko? Możesz to łatwo sprawdzić!

Bodajże najpopularniejsze polskie nazwisko, czyli Kowalski pochodzi od nazwy miejscowej Kowal lub od rzeczownika kowal, a równie popularny Nowak pochodzi od podstawy nowak i oznacza człowieka nowego, a także początkującego w jakimś zawodzie, nowicjusza. A chcecie wiedzieć jakie jest pochodzenie Waszego nazwiska? 

Wiele osób jest zainteresowanych tym „co znaczy” ich nazwisko. Nie sposób udzielić odpowiedzi na to pytanie – ponieważ nazwy własne tego typu nie znaczą, lecz identyfikują, np. kowal to rzemieślnik wykonujący przedmioty z żelaza i podkuwający konie, ale nazwisko Kowal może nosić np. pirotechnik. Można więc mówić nie o „znaczeniu” nazwisk, lecz o ich pochodzeniu, czyli genezie. Badaniem nazw osobowych (imion, nazwisk, przezwisk, pseudonimów i przydomków) zajmuje się antroponimia (z greckiego ánthrōpos ‘człowiek’ + ónoma ‘imię’). Jest ona jedną z gałęzi onomastyki (z greckiego onomastikós ‘związany z imieniem’) – nauki o nazwach własnych – wyjaśnia dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, autorka strony Genezanazwisk.pl.

Termin nazwisko upowszechnił się dopiero w XIX i XX wieku na oznaczenie stojącej po imieniu, niezmiennej, objętej ochroną prawną, nazwy dziedzicznej wspólnej dla całej rodziny. Kiedyś nazwisko oznaczało to samo co nazwa. Prototypy dzisiejszych nazwisk pojawiły się u szlachty w XV i XVI wieku, u mieszczan i chłopów w XVII-XVIII. Określano je wtedy m.in. jako przezwiska, przezwania czy imioniska.

StronaGenezanazwisk.pl ma służyć pomocą osobom, zastanawiającym się jaką genezę ma ich nazwisko. W dziale „nazwiska” znajduje się baza danych, która obejmuje obecnie ponad 5 tysięcy uszeregowanych alfabetycznie artykułów hasłowych, wyjaśniających prawdopodobne pochodzenie analizowanych nazw osobowych. Słownik jest sukcesywnie poszerzany. Jeśli zatem jesteście ciekawi co znaczy Wasze nazwisko kliknijcie tutaj.

WieleLiter.pl