Sprawdź jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem

Jesteś po rozwodzie i chcesz wrócić do nazwiska, które było przez ciebie noszone przed ślubem? Umów się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (USC) albo – jeśli jesteś za granicą – w polskim konsulacie. Sprawdź, jak to zrobić.

Kto może wrócić do poprzedniego nazwiska

Każdy, kto po ślubie zmienił swoje nazwisko, następnie się rozwiódł i chce wrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem.

Co musisz przygotować

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który okażesz, by potwierdzić swoją tożsamość,
 • dowód opłaty skarbowej – możesz zapłacić w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto urzędu,
 • informacje o miejscu, w którym sporządzono twój akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (te informacje przekaż urzędnikowi ustnie),
 • jeśli składasz oświadczenie przed konsulem – odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli wzmianką o rozwodzie),
 • kierownik USC lub konsul poinformuje cię, jeśli będą potrzebne inne dokumenty (na przykład gdy rozwód został orzeczony przez sąd za granicą).

Co musisz zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty i informacje – szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Zapłać opłatę skarbową lub konsularną – szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Złóż oświadczenie. W sekcji Gdzie składasz oświadczenie dowiesz się, gdzie to zrobić.

Kiedy składasz dokumenty

W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem. Wtedy będzie możliwa tylko administracyjna zmiana nazwiska – to znaczy, że musisz złożyć wniosek w tej sprawie do kierownika urzędu stanu cywilnego.

Gdzie składasz dokumenty

 • w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC,
 • jeśli jesteś za granicą – w polskim konsulacie, przed konsulem.

Ile zapłacisz

 • jeśli załatwiasz sprawę przed kierownikiem USC – 11 zł opłaty skarbowej,
 • jeśli załatwiasz sprawę przed konsulem – 50 EUR opłaty konsularnej. Zapłacisz w walucie, w której pobierane są opłaty. Walutę i dokładną kwotę poda ci konsul.

Ile będziesz czekać

Kierownik USC albo konsul od razu przyjmie twoje oświadczenie o powrocie do nazwiska, które było przez ciebie noszone przed ślubem. Następnie przygotuje protokół, który podpiszesz ty i urzędnik. Kierownik USC albo konsul prześle go do kierownika USC, który sporządził twój akt małżeństwa, żeby dołączył on wpis o nazwisku (czyli wzmiankę dodatkową). Kiedy ta informacja (wzmianka) zostanie naniesiona, odpis skrócony tego aktu będzie zawierał aktualne nazwisko. Przeczytaj, co zrobić, żeby dostać taki odpis. Od momentu wpisu w akcie małżeństwa możesz już używać poprzedniego nazwiska (tego, które było przez ciebie noszone przed ślubem).

ZOBACZ TAKŻE:

Coraz większa jest u nas otwartość na rozwody, nawet w grupie osób wierzących

Fot. ma charakter poglądowy. Źródło gov.pl

WieleLiter.pl