Wygrał 47 miliony złotych. Sprawdź jaki zapłaci podatek

Rekordowa polska wygrana w Eurojackpot padła w sierpniu tego roku. Dwa i pół miesiąca później gracz z Polski trafił kolejną wygraną I stopnia, która wyniosła 47 222 789,10 złotych. Szczęście przyniosły mu liczby wylosowane w piątek 29 października: 11, 23, 37, 38, 44 oraz 4, 8. Nowy polski multimilioner zagrał w Siemianowicach Śląskich. Trzeba jednak pamiętać, że taka wygrana jest dochodem, a więc należy zapłacić od niej podatek.

Podatkiem od wygranej obciążony jest gracz, jednak formalnościami i wyliczeniem go zajmuje się organizator gry. W momencie wypłaty pieniędzy odprowadza odpowiednią kwotę do urzędu skarbowego, a zwycięzca otrzymuje na konto kwotę „netto”. Z opodatkowania zwolnione są jedynie wygrane mniejsze niż 2280 złotych – wszystkie powyżej tej kwoty podlegają opodatkowaniu ryczałtowemu, którego stawka wynosi 10%.

Łatwo więc policzyć, że wygranie 1 miliona złotych oznacza konieczność zapłaty 100 tysięcy złotych podatku. Gracz, który wygrał ponad 47 milionów zlotych otrzyma wygraną pomniejszoną o należne fiskusowi ponad 4.7 miliona złotych. Warto podkreślić, że nie będzie musiał wykazać wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym, nie sumuje się ona także z innymi przychodami.

Jak wygraną rozlicza przedsiębiorca?

Rozliczanie wygranej wygląda inaczej, gdy jest ona związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca prowadzący jdg powinien wówczas wykazać nagrodę jako przychód z działalności. Podatek jest wyliczany od całej wartości nagrody, według takich samych zasad jak w przypadku innych dochodów z działalności. Jeśli podatnik rozlicza się według zasad ogólnych, kwota wygranej może spowodować przekroczenie przez niego progu podatkowego. Wtedy konieczne jest zapłacenie 32% PIT od nadwyżki ponad kwotę progu. Natomiast gdy przedsiębiorca rozlicza się liniowo, wygrana będzie obłożona 19% stawką podatku. Trzeba również pamiętać, że jeśli wygrana jest przychodem z jdg, powinna zostać wykazana w zeznaniu rocznym.

Co z konkursami radiowymi, firmowymi, kasynami?

Wygrane w kasynie – nie są w ogóle opodatkowane, jeśli miały miejsce w uprawnionym do organizowania gier podmiocie.

Wygrana w konkursach organizowanych za pomocą środków masowego przekazu (prasy, radia czy telewizji) oraz m.in. w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sportu – są zwolnione z podatku, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza 2 tys. złotych. Jeśli wygrana jest wyższa trzeba zapłacić 10% podatku od całej wartości. Podobnie w przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeśli nie dotyczą działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku stanowią przychód z działalności.

Wygrana w konkursie organizowanym przez pracodawcę – przychód z niej należy opodatkować jak wypłatę, ponieważ co do zasady wygrana należy do źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy.

Marta Mroczkowska, specjalista ds. podatków w firmie inFakt

ZOBACZ TAKŻE:

Kolejny gracz z Polski trafił główną wygraną w Eurojackpot! Wygrał niewiarygodną fortunę!

WieleLiter.pl