Gratka dla kolekcjonerów! Walor poświęcony projektantowi znaczków

22 października br. do obiegu został wprowadzony znaczek pocztowy emisji „100. rocznica urodzin Czesława Słani”. Wydawnictwo filatelistyczne jest wspólną inicjatywą Poczty Polskiej oraz Poczty Szwedzkiej.

Na znaczku przedstawiono wizerunek Czesława Słani podczas wykonywania rytu znaczka. Wzdłuż lewego boku umieszczono napis: Polska i oznaczenie wartości 15,30 zł oraz napis: 100. rocznica urodzin Czesława Słani.

Znaczek widnieje na płytce stalorytniczej. Ponadto na oprawie bloku umieszczono: w górnym lewym rogu fotografię legitymacyjną Czesława Słani, poniżej lupkę i projekt znaczka „Bitwa pod Grunwaldem” – pracę dyplomową Słani. W górnym prawym rogu znajduje się lupa, zaś wzdłuż prawego boku bloku – rylec. W projekcie znaczka zamieszczone są również mikroteksty, odnoszące się do zabiegów artystycznych Słani, a będące ciekawostką filatelistyczną dla kolekcjonerów.

Na kopercie FDC zaprezentowano portret Czesława Słani, powiększony fragment stalorytu ze znaczka. Na datowniku zamieszczono podstawowe narzędzie pracy, tj. rylec, którym mistrz Słania rytował swoje prace, oraz inicjały C.S. otoczone wieńcem liści laurowych.

O znaczku:

autor projektu: Marzanna Dąbrowska
autor rytu: Przemysław Krajewski
liczba znaczków: 1 w bloku
wartość: 15,30 zł
nakład: 100 000 szt.
technika druku: staloryt, offset, raster stochastyczny, mikrotekst
format znaczka: 79 x 51 mm
format bloku: 154 x 98 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 22 października 2021 r.