Mimo dosyć „sympatycznego” wyglądu, wydziela zapach, który należy do wyjątkowo nieprzyjemnych

Niewielkich rozmiarów borzewka jest jedynym przedstawicielem swego rodzaju, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Ten chrząszcz z rodziny czarnuchowatych odżywia się grzybami rozwijającymi się na martwym drewnie.

Borzewka (Diaperis boleti) jest mykofag, czyli gatunek odżywiający się wyłącznie lub głównie strzępkami hodowanej w gnieździe lub żerowisku grzybni, podczas gdy drewno jako pokarm nie jest bezpośrednio wykorzystywane.

– Do ulubionych grzybów borzewki należy żółciak siarkowy, widywano ją też na porku brzozowym, hubiaku pospolitym i pniarku obrzeżonym. Przy wyborze owocników chrząszcz kieruje się ich kondycją. Im starsze, tym większe mają powodzenie. Chrząszcze aktywne są w ciągu dnia, powoli chodzą po powierzchni grzybowych kapeluszy, zarówno od spodu, jak i po zewnętrznej stronie – informuje Agnieszka Laskowska-Ginszt, Nadleśnictwo Hajnówka. – Borzewka to owad z „kieszeniami”, gdyż posiada specjalną budowę ciała służącą do przenoszenia zarodników grzybów ektosymbiotycznych (takich, które są w symbiozie z owadami) i ich wprowadzania do nowych żerowisk. Służą jej do tego mycetangia, potocznie zwane kieszeniami.

Borzewka mimo dosyć „sympatycznego” wyglądu i niewielkich rozmiarów, to wydziela zapach, który należy do wyjątkowo nieprzyjemnych. Chrząszcz ten szczególnie istotną rolę odgrywa w rozdrabnianiu i rozkładzie drewna. Dzięki przenoszeniu przez nie grzybów proces rozkładu jest znacznie przyspieszony. Więcej ciekawostek przyrodniczych znajdziecie na stronie Lasów Państwowych

ZOBACZ TAKŻE:

Wyrwij się z miasta do lasu dzięki czaswlas.pl

Fot., źródło lasy.gov.pl