Koronawirus podwyższy tegoroczne emerytury

Osoby, które w tym roku zdecydują się przejść na emeryturę, mogą liczyć na hojniejsze świadczenia niż w latach poprzednich. Jest to zasługa podwyższonej śmiertelności z jesieni 2020 roku – pisze Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.</strong

Jak co roku pod koniec marca Główny Urząd Statystyczny „poczęstował” nas najświeższymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Sporządzany przez GUS „Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn” to jedna z kluczowych publikacji dla kilkusettysięcznej armii tegorocznych nowych emerytów. Tablice średniego dalszego trwania życia sporządza się w oparciu o dane o umieralności w poszczególnych grupach wiekowych (tzw. kohortach). Na tej podstawie szacuje się, ile życia średnio pozostało osobie w danym wieku.

Osoba obchodząca dziś 35. urodziny ma przed sobą przeciętnie 510,9 miesięcy życia, a więc średnio powinna dożyć 77,6 lat. Dla osób w wieku 65 lat GUS przewiduje średnio 204,3 miesiące dalszego życia – a więc 17 lat na emeryturze.

W porównaniu do analogicznych tablic sprzed roku wyraźnie zmniejszył się średni czas dalszego trwania życia. W przypadku osoby 60-letniej w tegorocznych tabelach wynosi on 247,7 miesięcy, a więc aż o 13,8 miesięcy mniej niż przed rokiem. Dla osoby 65-letniej parametr ten zmalał o 13,3 miesięcy do 204,3 miesięcy. Ta drastyczna redukcja średniego czasu dalszego trwania życia najprawdopodobniej jest efektem skokowego wzrostu śmiertelności jesienią 2020 roku. W ubiegłym roku w Polsce zmarło 470 tys. ludzi. To aż o 67 tys. więcej niż rok wcześniej i najwięcej od zakończenia II wojny światowej – wylicza Bankier.pl.

Liczby z tabel średniego dalszego trwania życia są jednym z dwóch parametrów determinujących wysokość emerytury dla osób, które w danym roku otrzymują uprawnienia emerytalne. Działa to tak, że gdy składasz wniosek o emeryturę, ZUS dzieli sumę zwaloryzowanych „składek” zaksięgowaną w systemie informatycznym przez liczbę miesięcy dalszego trwania życia, jaka ci pozostaje według tablic GUS-u. Zatem im niższa jest ta liczba, tym wyższą emeryturę przyzna ci ZUS. Czytaj całą analizę na bankier.pl.