Droga do wolności” na znaczkach Poczty Polskiej

Dziewięć najważniejszych wydarzeń z historii Polski XX wieku znalazło się w specjalnej edycji znaczków pocztowych „Droga do wolności”. Wśród nich są m.in. wydarzenia czerwca 1956 roku, obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, protesty robotników na Wybrzeżu z 1970 r. oraz pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny.

Autorem najnowszej serii jest Maciej Jędrysik. Utrzymane w stonowanej kolorystyce znaczki pocztowe przedstawiają zdjęcia z wybranych wydarzeń. Na pierwszym, dedykowanym wydarzeniom poznańskiego czerwca w 1956 roku umieszczono fotografię maszerujących w pochodzie konduktorek: Stanisławę Sobańską i Helenę Przybyłek oraz fotografię przedstawiającą manifestację na ul. Czerwonej Armii (obecnie Świętego Marcina) w Poznaniu. Zdjęcie wykonali funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL w trakcie działań operacyjnych, obecnie znajduje się ono w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej.

Na drugim znaczku znalazła się fotografia przedstawiająca Klasztor na Jasnej Górze i tłum wiernych, jaki zebrał się podczas obchodów Tysiąclecia Chrztu Polskiego w 1966 roku w Częstochowie. Obok zdjęcia jest fragment „Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego” oraz napis: TE DEUM LAUDAMUS.

Trzeci znaczek upamiętnia marcowe demonstracje studentów w 1968 roku. Opublikowano na nim fotografię przedstawiającą atak służb MO i ORMO na tłum manifestantów zbierających się wokół Uniwersytetu Warszawskiego, po obu stronach Krakowskiego Przedmieścia. Zdjęcie wykonał Tadeusz Zagoździński. W rogu zdjęcia znalazł się afisz Teatru Narodowego z przedstawienia „Dziady” Adama Mickiewicza.

Protesty robotników na Wybrzeżu w 1970 roku – to kolejne wydarzenie, jakie znalazło się w serii. Ilustruje je najbardziej dramatyczne wydarzenie tamtych dni, czyli pochód mieszkańców Gdyni niosących ciało „Janka Wiśniewskiego”. Tłum demonstrantów idących ul. Czerwonych Kosynierów (obecnie ul. Morskiej) został uwieczniony przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL w trakcie działań operacyjnych. Obok fotografii autor znaczka umieścił zdjęcie przedstawiające wiadukt przy stacji SKM Gdynia Stocznia, będąca materiałem zarekwirowanym. Obecnie znajduje się ono w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej.

Kolejny znaczek upamiętnia strajki robotnicze w 1976 roku. Znalazła się na nim fotografia przedstawiająca demonstrantów na ul. Żeromskiego oraz fotografia wykonana przed gmachem KW PZPR przez funkcjonariuszy SB w celu identyfikacji demonstrantów. Obok zdjęć, jakie pochodzą ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej opublikowano fragment artykułu prasowego pt. „Proces w Radomiu”.

Trzy lata po tamtych wydarzeniach Jan Paweł II odbył pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny. Podczas mszy odprawianej na pl. Zwycięstwa (obecnie pl. Piłsudskiego) w Warszawie wypowiedział pamiętne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Te słowa stały się m in. wezwaniem do walki z komunizmem. Zdjęcie ołtarza pochodzi z kolekcji Andrzeja Boczonia. Obok niego znalazł się fragment meldunku sytuacyjnego MSW nr 4, dotyczący wizyty Jana Pawła II w Polsce, który pochodzi ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej.

Na siódmym znaczku jest zdjęcie tłumu, jaki się gromadził przed bramą Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Jego autorem jest Stanisław Składanowski. Obok fotografii znajduje się lista 21 postulatów zawierających żądania strajkujących załóg, która pochodzi ze zbiorów Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Ósmy znaczek przypomina ofiary pacyfikacji kopalni Wujek w 1981 roku. Wśród zabitych górników był: Józef Czekalski, Krzysztof Giza, Joachim Gnida, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Jan Stawisiński, Zbigniew Wilk oraz Zenon Zając. Zdjęcie pacyfikacji zostało wykonane przez Marka Janickiego.

Serię zamyka dziewiąty znaczek dedykowany największym manifestacjom ulicznym w 1982 roku Przedstawiono na nim fotografię „ulicznej barykady” na ul. Kopernika, w pobliżu skrzyżowania z ul. Odrodzenia w Lubinie oraz tłum demonstrantów na Rynku (wówczas pl. Wolności) i róg ul. Odrodzenia w Lubinie. Oba zdjęcia zrobił Krzysztof Raczkowiak. Obok nich umieszczono fragment Uchwały w sprawie obchodów rocznicy 31 sierpnia 1980 r., pochodzący ze zbiorów Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Oprócz serii znaczków w ramach edycji „Drogi do wolności” Poczta Polska wyemitowała okolicznościową kopertę pierwszego dnia obiegu (FDC). Jeszcze w tym roku Poczta wyemituje znaczki upamiętniające katastrofę w Smoleńsku, 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II, beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, 500-lecie urodzin Zygmunta II Augusta, założyciela polskiej poczty oraz znaczek upamiętniający tegoroczny Festiwal Chopinowski, jak również 250. rocznicę urodzin Ludwiga van Beethovena.

ZOBACZ TAKŻE:

Setna rocznica zaślubin Polski z morzem uwieczniona na znaczku

Fot., źródło mat. prasowe