Niezwykła rocznica utrwalona na znaczku

Polska pojawiła się na mapie Europy w listopadzie 1918 roku, a już dwa miesiące później zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne z USA. Pierwszym przedstawicielem Stanów Zjednoczonych w odrodzonej Polsce był Hugh S. Gibson. 2 maja 1919 roku złożył on w Belwederze list akredytacyjny, a już następnego dnia uczestniczył w uroczystościach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 maja.

„100. rocznica nawiązania relacji dyplomatycznych Polski i USA” – to najnowsza emisja Poczty Polskiej. Znaczek o wartości 3,30 zł trafił do obiegu 20 grudnia w nakładzie 144 tys. sztuk. Autor znaczka, Roch Stefaniak przedstawił na nim reprodukcję litografii Artura Szyka „Wilson i Paderewski” pochodzącej z pocztówki wydanej w 1939 r. Dodatkowo Poczta Polska wyemitowała kopertę FDC – wydawaną w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej logo obchodów 100. rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych Polski i USA.

Pragniemy upamiętnić 100 rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Znaczek w sposób symboliczny przedstawia akt dopisania postulatu o utworzeniu niepodległego państwa polskiego do orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona. Należy pamiętać, że związki Polski ze Stanami Zjednoczonymi oparte są na wspólnych fundamentalnych wartościach, poszanowaniu uniwersalnych praw, na demokracji i godności istoty ludzkiej – powiedział prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

W orędziu wygłoszonym na początku 1918 roku przed amerykańskim Kongresem ówczesny prezydent USA Thomasa Woodrow Wilson powiedział, że „należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym”. Polska pojawiła się na mapie Europy w listopadzie 1918 roku, a już dwa miesiące później zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne z USA. Pierwszym przedstawicielem Stanów Zjednoczonych w odrodzonej Polsce był Hugh S. Gibson. 2 maja 1919 roku złożył on w Belwederze list akredytacyjny, a już następnego dnia uczestniczył w uroczystościach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 maja. Uznanie podmiotowości Rzeczypospolitej przez Amerykanów było wyraźnym sygnałem dla pozostałych mocarstw do podjęcia analogicznych kroków. W tym roku Poczta Polska upamiętniła także okolicznościowymi znaczkami 100 rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych z Francją, Grecją oraz Watykanem.

Te znaczki są nośnikiem pamięci o minionych czasach i polskich bohaterach

Fot., źródło Poczta Polska