Dolny Śląsk pod wodą, susza w Łódzkiem, trąby powietrzne i gradobicia. To prognoza pogody dla Polski w 2050 roku.

Temperatura od 33 stopni w Suwałkach do 40 stopni we Wrocławiu. Na zachodzie silne gradobicia, w centrum kraju możliwe trąby powietrzne. W Łódzkim utrzymuje się susza, a spodziewane lokalne burze mogą rozniecać pożary. Szaleją zamiecie pyłowe. Dolny Śląsk zmaga się z powodzią. Utrzymujące się na morzu sinice powodują stały zakaz kąpieli. Przypominamy, że ze względu na ekstremalne temperatury osoby starsze, dzieci oraz osoby chore powinny unikać wychodzenia na dwór. Zalecane jest przyjmowanie dużej ilości płynów i przebywanie w chłodnych pomieszczeniach.

Reklama

– To 2050 rok, a teraz wróćmy do 2019. Jeżeli nic nie zrobimy, dramatyczne prognozy pogody staną się naszą codziennością. Jeszcze mamy wybór – możemy nie zmieniać obranego kursu, czego efektem będą pogodowe ekstrema zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, albo wybrać kurs na zmiany. Ten pozwoli nam uniknąć klimatycznej katastrofy – podkreślają członkowie WWF Polska. 

Polska dla Pokoleń

Klimat i jakość powietrza, rzeki, Morze Bałtyckie, różnorodność biologiczna – to najważniejsze 4 obszary, które w ciągu najbliższych 30 lat będą kształtować naszą rzeczywistość. To wnioski płynące z raportu “2050 Polska dla Pokoleń” , przygotowanego przez Boston Consulting Group (BCG) we współpracy z WWF Polska. W raporcie przedstawiono dwa scenariusze wydarzeń w niedalekiej przyszłości. Pierwszy, niebezpieczny dla człowieka, zakładający prowadzenie dotychczasowej polityki ekologicznej. Drugi, bezpieczny, stawiający na zmianę. Raport był inspiracją i podstawą merytoryczną dla stworzenia kampanii Polska dla Pokoleń, której celem jest nakłonienie Polek i Polaków do zwracania uwagi na zagadnienia związane z ochroną środowiska nie tylko na co dzień, ale również przy dokonywaniu wyboru swoich reprezentantów w instytucjach państwowych i europejskich.

Kampanii “Polska dla Pokoleń” przyświeca idea Ekopatriotyzmu, która mówi o tym, że patriotyzm w czasach pokoju to dążenie do zapewnienia bezpiecznej i dostatniej przyszłości kraju, do czego niezbędna jest ochrona środowiska naturalnego.  Przyszłość Polski leży w rękach Polek i Polaków. Niezależnie od poglądów na tematy gospodarcze czy obyczajowe, powinniśmy działać razem, by ochronić nasz najcenniejszy skarb – naturę.

Co można zmienić? W 2050 roku w scenariuszu Dla pokoleń połowę samochodów jeżdżących po Polsce mogą stanowić auta elektryczne. Przyczynią się do tego spadające ceny akumulatorów litowo-jonowych, rozwój nowych form magazynowania energii i wsparcie inwestycji infrastrukturalnych sprzyjających samochodom elektrycznym. Ich większy udział w transporcie drogowym przełożyłby się na redukcję emisji gazów cieplarnianych i mniejsze zużycie paliwa. Scenariusz zakłada także zapewnienie dopłat i wprowadzenie zachęt, które zmotywują m.in. rolników i rybaków do działania w sposób bardziej przyjazny środowisku. W celu lepszej ochrony różnorodności biologicznej najcenniejsze przyrodniczo obszary Polski powinny zostać włączone do parków narodowych. Do 2050 roku powinny powstać: Jurajski Park Narodowy, Mazurski Park Narodowy, Stobrawski Park Narodowy, Park Narodowy Dolina Dolnej Odry i Park Narodowy Środkowej Odry.  Na stronie ekopatrioci.pl znajduje się m.in. pełny raport, edukacyjna animacja oraz scenariusze przyszłości. 

Zdjęcie główne ma charakter poglądowy.

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *