Wielkie rocznice na małych znaczkach

Co łączy Sejm Ustawodawczy, Najwyższą Izbę Kontroli, archiwa państwowe, Polski Czerwony Krzyż, ordynariat polowy oraz służbę więzienną? Wszystkie te instytucje obchodzą w tym roku 100. rocznicę istnienia. Z tych okazji Poczta Polska wyemitowała okolicznościowe znaczki.

* Sejm Ustawodawczy

Sejm ten po raz pierwszy zebrał się 10 lutego 1919 roku, jego głównym zadaniem było przyjęcie konstytucji oraz kluczowych dla państwa polskiego ustaw. Pierwszym marszałkiem po przyjęciu konstytucji marcowej został Wojciech Trąmpczyński – prawnik i działacz Narodowej Demokracji. Trąmpczyński pozostał marszałkiem. To właśnie jego portret zdobi okolicznościowy znaczek Poczty Polskiej „100 lat Sejmu Ustawodawczego”.

* Polski Czerwony Krzyż

To instytucja, która powstała w 1919 roku i działa do dzisiaj. Jest jedną z najstarszych na świecie tego typu organizacji. Skupia się w swojej działalności na udzielaniu pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, szkoleniem w zakresie pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, a także rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych. Znaczek „100. rocznica utworzenia Polskiego Czerwonego Krzyża” przedstawia równoramienny czerwony krzyż nawiązujący do logotypu PCK i obrysu obszaru Polski.

* Ordynariat polowy

5 lutego minęła setna rocznica utworzenia przez papieża Benedykta XV biskupstwa polowego w Polsce. Na znaczku „100-lecie Ordynariatu Polowego” zostały przedstawione fotografie obrazów z podobiznami: arcybiskupa Achillego Rattiego, pierwszego nuncjusza apostolskiego w RP w latach 1918–1921, późniejszego papieża Piusa XI (1922–1939), który zasłużył się w erygowaniu biskupstwa polowego w Polsce 5 lutego 1919 roku oraz arcybiskupa Stanisława Galla, biskupa polowego wojsk polskich; zaś w centralnej części znaczka umieszczono zdjęcie pastorału biskupa polowego.

W Siłach Zbrojnych RP duszpasterstwo wojskowe funkcjonowało jako Biskupstwo Polowe Wojsk Polskich do 1945 r. Następnie zostało przekształcone w Generalny Dziekanat Wojska Polskiego i funkcjonowało w tej formie od 1945 do stycznia 1991 r. Obecnie od 21 stycznia 1991 r. działa jako Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Aktualnie duszpasterstwo wojskowe tworzy strukturę zwaną ordynariatem polowym, który kontynuuje tradycje biskupstwa polowego w Polsce. Obecny biskup polowy to Józef Guzdek.

* Najwyższa Izba Kontroli

Znalazła się wśród instytucji powołanych do życia w 1919 roku. Istnienie kompetentnego i niezależnego od władzy wykonawczej organu kontroli było niezbędne dla sprawnego funkcjonowania państwa. NIK stała na straży publicznych pieniędzy. Na okolicznościowym znaczku „100-lecie powstania Najwyższej Izby Kontroli” przedstawiono akwarelę Andrzeja Wasilewskiego przedstawiającą widok budynku obecnej siedziby NIK, znajdującej się przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie.

* Archiwa Państwowe

Znaczek „100. rocznica utworzenia archiwów państwowych” przedstawia symboliczne przejście między regałami z dokumentami, łączące dawne i nowoczesne metody gromadzenia, zapisywania i przechowywania zbiorów. Walor filatelistyczny nawiązuje do rozwoju sieci archiwów w Polsce, pełniących istotne funkcje kulturotwórczą i tożsamościową. Koperta FDC prezentuje historyczny dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, najważniejszy dokument powołujący archiwa w odrodzonej Polsce.

* Służba więzienna

Kolejnym w kolekcji znaczków okolicznościowych jest „100-lecie polskiej służby więziennej”, na którym zaprezentowano odznaczenie służby więziennej na tle historycznego i współczesnego zdjęcia funkcjonariuszy służby więziennej w umundurowaniu galowym. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie: 43 x 31,25 mm w nakładzie 100 000 sztuk.

ZOBACZ TAKŻE:

Pianista i polityk uwieczniony na jubileuszowym znaczku