Specjalne strefy mają ograniczyć spaliny i hałas. Prekursorem Kraków?

Wprowadzono dwa nowe znaki drogowe, które służą do oznaczania granic strefy czystego transportu. W praktyce oznacza to, że pozwolą one wydzielać obszary miast, do których będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy elektryczne, na wodór i z napędem CNG. Kraków jako pierwsze miasto postanowił przygotować projekt uchwały, który wprowadzi taką strefę na Kazimierzu. Obecnie trwają konsultacje z mieszkańcami.

Reklama

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, znak D-54 oznacza wjazd do strefy czystego transportu, natomiast znak D-55 oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu. Równocześnie weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które określa wymagania techniczne (m.in. konstrukcję) oraz warunki umieszczania nowych znaków. Ponadto przepisy tego rozporządzenia, stosownie do wymagań wynikających ustawy o drogach publicznych, zmienionej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustalają sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych.

Kraków chce wprowadzić taką strefę czystego transportu w atrakcyjnym turystycznie miejscu – na Kazimierzu. Wjazd będą miały tam pojazdy w pełni elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG. W tej strefie poruszać się będą też mogły taksówki, pojazdy służb miejskich i zarządców drogi, osób niepełnosprawnych, posiadających europejską kartę parkingową, konduktów pogrzebowych oraz orszaków ślubnych oraz oczywiście służb państwowych i medycznych. Możliwy będzie także wjazd da wszystkich dostawców i obsługi technicznej, ale tylko w w wyznaczonych godzinach (g. 9-12 i 15-16).

Ograniczenie spalin i hałasu

Co ważne, mieszkańcy strefy czystego transportu będą mogli poruszać się po niej pojazdami, bez względu na rodzaj napędu i stosowanego paliwa (o ile są to pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton i są oni ich właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami). Wyznaczenie strefy czystego transportu nie będzie zobowiązywało jej mieszkańców do wymiany pojazdów.

Jak wyjaśnia Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, celem wprowadzenia strefy jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń spowodowanych przez poruszające się pojazdy. Chodzi zarówno o spaliny, pył jak i ścierane opony czy klocki hamulcowe. Istotne zmniejszenie liczby pojazdów tam wjeżdżających ma mieć pozytywny wpływ na jakość powietrza. Obecnie liczba osób przemieszczająca się w ciągu dnia po ulicach Kazimierza to piesi– jest ich szacunkowo 9-10 razy więcej niż pasażerów aut. Mniejsza liczba samochodów to także mniejszy hałas komunikacyjny. Zmiany będą miały pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców kwartału i turystów, oraz podniosą ich bezpieczeństwo na ulicach.

Dane pochodzące z analiz zamówionych przez ministerstwo środowiska wskazują, że ograniczenie liczby pojazdów niespełniających odpowiednich norm jakości spalin wpłynie pozytywnie na stan jakości powietrza, w tym szczególnie na spadek poziomu tlenków azotu w powietrzu. 

Kolejne spotkania informacyjne zaplanowano na 4 i 11 września w Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Wawrzyńca 15 w sali pod antresolą w g 16-20.


Fot. Ministerstwo Infrastruktury, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

ZOBACZ TAKŻE:

Akcja #ścieżkadostępu – podziel się przestrzenią

Reklama