Węża nadal nie odnaleziono

Pyton tygrysi, grasujący nad Wisłą, nadal na wolności. Akcja poszukiwawcza została zawężona do terenu, na którym udało się potwierdzić obecność węża – tj. okolic Konstancina-Jeziornej, niedaleko Warszawy. Do akcji poszukiwawczej zostały włączone drony.

Reklama

Animal Rescue Polska Służba Ochrony i Ratownictwa Zwierząt wydała kolejne oświadczenie.
Potwierdza, że na terenie od miejscowości Ciszyca do miejscowości Gassy odnaleziono ślady przebywania pytona tygrysiego, o szacowanej długości od 4 do 6 metrów oraz obwodzie około 50 centymetrów. Jeden z tropów powstał w niedzielę (8.07) w godzinach pomiędzy 18 a 20. Oprócz niego znalezione zostały inne, stanowiące ścieżkę, którą pokonał wąż, kierując się od miejscowości Dębina w stronę Gass. Te tropy wraz z wylinką są jedynymi potwierdzonymi przez ekspertów dowodami na to, że wąż przebywał na wskazanym terenie.

Nie otrzymaliśmy do analizy żadnych materiałów, które mogłyby potwierdzić lub wykluczyć możliwość, iż gad przedostał się na stronę otwocką. Dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie rozpoczęło całodobową współpracę ze służbami bezpieczeństwa po stronie otwockiej – czytamy w komunikacie.

Na dzień dzisiejszy zapadła decyzja o zawężeniu strefy działań do terenu, na którym udało się potwierdzić obecność pytona tygrysiego. Sytuacja ulegnie zmianie, jeśli zostanie znaleziony dowód obecności tego węża w innej lokalizacji.

Dalsze działania będą prowadzone dwutorowo. Teren przeszukiwać będą piesze patrole i co jakiś czas – samochodowe. Do robienia zdjęć terenu wykorzystanego zostaną też drony.

Ponadto, w pogotowiu będzie czekał zespół szybkiego reagowania, którego zadaniem będzie potwierdzanie lub wykluczanie nadchodzących doniesień spoza wyznaczonego obszaru – czytamy w dalszej części komunikatu.

PRZYPOMINAMY: Mieszkańcy podwarszawskich miejscowości, w tym Gassy, Dębina, Ciszyca, Czernidła, Łęg, proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Kiedy zobaczycie węża, nie podchodźcie do niego. O ile nie zagraża to Waszemu bezpieczeństwu, spróbujecie zrobić mu zdjęcie telefonem, oczywiście zachowując bezpieczną odległość. Należy też niezwłocznie powiadomić: Policję 997, Powiatowe Centrum Kryzysowe 22 7370763 lub patrol Fundacji 792 122 222.

Więcej informacji o wężu znajdziecie TUTAJ.

 

Reklama