Oddając krew, ratujesz życie

Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całym kraju apelują o krew. Latem sytuacja jest szczególnie dramatyczna! Możecie pomóc! – Każdego roku latem są większe braki krwi. Wiąże się to, jak możemy usłyszeć od personelu centrów krwiodawstwa, po pierwsze z brakiem akcji krwiodawstwa na uczelniach wyższych i szkołach średnich, a po drugie z wyjazdami krwiodawców na wypoczynek, na … Czytaj dalej Oddając krew, ratujesz życie